Truchanowski Centrum Medyczne – Flebolog Gliwice

PANEL PACJENTA

PAKIETY BADAŃ

wczesne wykrycie oraz zdiagnozowanie wszelkich chorób cywilizacyjnych

Zapraszamy do skorzystania z pakietu badań.

Specjalnie przygotowane zestawienie badań diagnostycznych pozwala na wczesne wykrycie oraz zdiagnozowanie wszelkich chorób cywilizacyjnych oraz wczesne wykrycie zaburzeń

DOSTĘPNE PAKIETY BADAŃ

 • usg doppler tętnic szyjnych i kręgowych z oceną rozwoju miażdżycy,
 • usg doppler tętnic kończyn dolnych wraz z naczyniami jamy brzusznej (aorta i tętnice biodrowe)

 • badanie laboratoryjne: cholesterol całkowity/ LDL/  HDL/  Triglicerydy
  badanie ciśnienia tętniczego

 • badanie laboratoryjne glukozy

 • usg doppler żył kończyn dolnych
 • usg doppler jamy brzusznej

 • usg doppler tarczycy

 • badanie laboratoryjne ddimer

 • usg doppler żył kończyn dolnych
 • usg doppler jamy brzusznej

 • usg doppler tarczycy

 • badanie laboratoryjne ddimer

 • usg doppler tętnic szyjnych i kręgowych z oceną rozwoju miażdżycy,
 • usg doppler tętnic kończyn dolnych wraz z naczyniami jamy brzusznej (aorta i tętnice biodrowe)
  usg doppler tarczycy/ przytarczyc/ węzłów chłonnych szyi
 • badanie laboratoryjne: cholesterol całkowity/ LDL/  HDL/  Triglicerydy
 • badanie laboratoryjne glukozy
 • badanie ciśnienia tętniczego
 • usg doppler tętnic szyjnych i kręgowych z oceną rozwoju miażdżycy
 • usg doppler tętnic śródczaszkowych
 • usg doppler tętnic kończyn dolnych wraz z naczyniami jamy brzusznej (aorta i tętnice biodrowe)

 • usg doppler żył kończyn dolnych

 • usg doppler tętnic kończyn górnych

 • usg doppler żył kończyn górnych

 • usg doppler tarczycy/ przytarczyc/ ocena węzłów chłonnych szyi

 • usg doppler jamy brzusznej

 • badanie laboratoryjne cholesterol całkowity/ LDL/  HDL/  Triglicerydy

 • badanie laboratoryjne  Glukoza / Kwas moczowy

 • usg doppler tętnic nerkowych
 • usg doppler jamy brzusznej
 • usg doppler tętnic szyjnych i kręgowych z oceną rozwoju miażdżycy
 • badanie laboratoryjne cholesterol całkowity/ LDL/  HDL/  Triglicerydy

Specjalna zniżka dla posiadaczy kart

Karta Seniora Gliwice
Karta Rodzina 3+

20% zniżki na badania usg po okazaniu karty „Gliwicki Senior 67+ i 75+” oraz „rodzina 3+”